Privacy

Privacyverklaring Bungalowpark Dirkshoeve / v1805

Bungalowpark Dirkshoeve, verder te noemen “Dirkshoeve”, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
bezoekadres: Raadhuisstraat 27, 1746BE Dirkshorn
postadres: Postbus 175, 1740AD Schagen
telefoon: 0224 551436
e-mail: beheer@dirkshoeve.nl
website: www.dirkshoeve.nl

Persoonsgegevens die wij van onze klanten verwerken
Dirkshoeve verwerkt uw persoonsgegevens omdat u (potentieel) eigenaar of huurder bent van een recreatiewoning op ons park. Het kan hier gaan om de volgende gegevens:
– voornaam / achternaam / geboortedatum / geboorteplaats
– adres / telefoonnummer / e-mailadres
– bankrekeningnummer

Doel en grondslag voor verwerking
Wij leggen uw persoonsgegevens vast ten behoeve van:
– het verstrekken van informatie met betrekking tot te koop zijnde of te huren recreatiewoningen
– het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met betrekking tot eigendom of huur van een recreatiewoning
– het verstrekken van nota’s en het afhandelen van uw betalingen in relatie tot het voorgaande
– het onderhouden van schriftelijk en/of telefonisch contact in relatie tot het voorgaande

Geautomatiseerde besluitvorming
Dirkshoeve maakt geen gebruik van systemen voor geautomatiseerde besluitvorming op basis van verkregen persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Dirkshoeve bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens door u zijn aangeleverd en door ons zijn vastgelegd. Uw gegevens worden daarna uit onze systemen verwijderd, dit tenzij wettelijke regels dit niet toestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
De door Dirkshoeve van u geregistreerde gegevens worden behalve door Dirkshoeve zelf niet door derden verwerkt. Dirkshoeve verkoopt uw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, op uw eigen verzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw bij Dirkshoeve geregistreerde persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Tenzij uw gegevens een lopende overeenkomst betreffen of dit op grond van wettelijke regels niet mogelijk is, hebt u het recht om uw gegevens te laten verwijderen.

Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dirkshoeve, dit voor zover dit een door Dirkshoeve met u aangegane overeenkomst niet frustreert. Verder kunt u bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken naar een door u genoemde derde te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of ver-zoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons bovengenoemde e-mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage etc. door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onder-aan het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Dirkshoeve wijst u er verder op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Dirkshoeve neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Website: cookies en analyse
Dirkshoeve maakt op haar website geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Wel wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten daarover aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dirkshoeve heeft hier geen invloed op.

Aanpassen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door Dirkshoeve zonder voorafgaande berichtgeving aan de actualiteit worden aangepast.